สถานที่ตั้ง/แผนที่

ตั้งอยู่ เลขที่ 30 ถ.ประชาอุทิศ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110
เบอร์โทรศัพท์ 073-230550